Informacje dla Wystawców


1. Miejsce wystawy: Teatr Wielki w Łodzi (Plac Dąbrowskiego).
Dojazd od strony sądu (od ulicy Narutowicza).

2. Termin wystawy: 30 III-1 IV 2007r.

3. Montaż stoisk: 29 III 2007r. (czwartek), w godzinach: 14.00-24.00.

4. Demontaż stoisk: 1 IV 2007r. (niedziela), w godzinach: 9.00-15.00.

5. Koszty wynajmu: 1 000 zł. za m2;

- przy wynajęciu stoiska o powierzchni do 5 m2 - 2 pracowników,

- przy wynajęciu stoiska o powierzchni 5-10 m2 - 4 pracowników,

- przy wynajęciu stoiska o powierzchni 10-15 m2 - 6 pracowników,

- w przypadku większej ilości pracowników - 400 zł. za każdego pracownika.

7. Zasady rozstawiania plakatów (poza stoiskiem):

bezpłatnie przy wynajęciu stoiska o powierzchni 10-15 m2,

przy wynajęciu stoiska do 10 m2 - 200 zł. za plakat.

8. Wszyscy pracownicy otrzymują identyfikatory, upoważniające ich do uczestnictwa w całym sympozjum (uczestnictwo w wykładach i dostęp do wystaw, materiały, lunch, udział w spotkaniu powitalnym oraz uroczystej kolacji, przerwy kawowe).

9. Organizatorzy nie zapewniają żadnych mebli.

10. Materiały reklamowe (do dystrybucji w przygotowywanych przez organizatorów plecakach) należy dostarczyć organizatorom do 31 stycznia 2007 roku.

11. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu wystawy.