Rejestracja

Pobierz formularz rejestracyjny

wypełnij i wyślij wraz z potwierdzeniem wpłaty

lub wypełnij formularz on-line.

Osoby, które uiściły opłatę zjazdową, mogą zrezygnować z udziału w Sympozjum bez konsekwencji finansowych najpóźniej do dnia 15 lutego 2007 roku.
Po tym terminie pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty zjazdowej.