III Sympozjum Szklistkowo–Siatkówkowe
połączone z Festiwalem Filmów

Teatr Wielki, Łódź, 30 III–1 IV 2007
Organizator: Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”
Patronat nad Sympozjum: European VitreoRetinal Society

Szanowni Państwo!

W dniach 30 III–1 IV 2007 Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” organizuje III Sympozjum Szklistkowo-Siatkówkowe połączone z Festiwalem Filmów. Proponujemy wysłuchanie interesujących wykładów oraz referatów, z których większość będzie miała charakter szkoleniowy. Mamy nadzieję, że zapewnimy atmosferę do swobodnej wymiany poglądów oraz prezentacji nowatorskich idei. Podobnie jak I i II sympozjum, III Sympozjum Szklistkowo–Siatkówkowe będzie poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym chirurgii szklistkowo–siatkówkowej, zaplanowaliśmy jednak również kilka bardzo ciekawych wykładów z zakresu chirurgii refrakcyjnej oraz chirurgii przedniego odcinka oka.

Oficjalne rozpoczęcie sympozjum - 30 marca, godz. 8.30

Sekretariat będzie czynny w Teatrze Wielkim, 30 marca od godz. 7.00

Języki oficjalne: polski/angielski — tłumaczenie symultaniczne (słuchawki będą dostępne za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem).

Za udział w Sympozjum przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

Opłata zjazdowa wniesiona w dniach 1 X–31 XII 2006 r. wynosi 400 zł;
opłata wniesiona w dniach 1 I–6 III 2007 r. — 500 zł;
opłata wniesiona po 6 III 2007 r. (w miarę wolnych miejsc) — 600 zł;
członkowie EVRS — 350 zł;

lekarze urodzeni po 31 XII 1976 roku — 220 zł.
wysokość opłaty obowiązuje do końca 2006 r.
opłata wniesiona w dniach 1 I–6 III 2007 r. — 320 zł;
opłata wniesiona po 6 III 2007 r. (w miarę wolnych miejsc) — 420 zł.
Przepraszamy za wcześniejsze podanie nieprecyzyjnych informacji, które mogły wprowadzić Państwa w błąd.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach i dostęp do wystaw, materiały, certyfikat uczestnictwa, lunch, udział w spotkaniu powitalnym oraz uroczystej kolacji, przerwy kawowe.

W skład materiałów sympozyjnych wchodzą: książka zjazdowa, materiały reklamowe, koszulka (nie podlega wymianie).

Opłata za udział osoby towarzyszącej w bankietach: 200 zł.

Osoby, które uiściły opłatę zjazdową, mogą zrezygnować z udziału w Sympozjum bez konsekwencji finansowych najpóźniej do dnia 15 lutego 2007 roku.
Po tym terminie pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty zjazdowej.