Komitet organizacyjny


prof. dr n. med. Jerzy Nawrocki

dr n. hum. Małgorzata Dzięgielewska

dr n. med. Zofia Nawrocka

dr n. med. Krzysztof Dzięgielewski

dr n. med. Zbigniew Pikulski