Festiwal Filmów

Tematyka filmów powinna dotyczyć kwestii związanych z diagnostyką i leczeniem schorzeń tylnego odcinka oka.

Filmy dotyczące innych zagadnień będą przyjmowane w drodze wyjątku, o ile będą innowacyjne.

Streszczenie filmu do publikacji powinno być dostarczone w formie elektronicznej (drogą mailową na adres: jasneblonia@interia.pl albo na dyskietce lub CD).

Format filmów: DV CAM, mini DV, DVD (filmy udźwiękowione).

Maksymalny czas trwania filmu: 10 minut

Przed i po filmie wymagane jest 30 sekund wyciemnienia.

Wideo musi być nagrane w technologii PAL. Możliwa jest konwersja z NTSC do PAL, niemniej w takim przypadku należy liczyć się z obniżeniem jakości filmu.

Termin zgłoszeń upływa: 31 XII 2006r.

Najlepsze filmy zostaną nagrodzone w wyniku głosowania uczestników sympozjum.

Forumularz zgłoszenia filmu